Kveldsåpent

By 13. mai 2014 Programmer No Comments
Solveig Heldal

Solveig Heldal

Kveldsåpent

Kveldsåpent onsdager fra kl 20.00 – 22.00
Halvtimen fredager fra kl 10.30 -11.00
med reprise på kvelden fra kl 21.30 -22.00

Det skjer masse på nyhetsfronten i Lillesand, Høvåg og Birkenes.
Hver onsdag vies to timer til stort og smått av det som skjer i lokalsamfunnet.
På fredagen i «Halvtimen» er det oftest noen av helgens mange arrangement som får omtale enten med
intervju med sentrale aktører eller nevnt de siste minuttene i «På plakaten»
Politikk vies stor plass så intervju med lokalpolitikere og administrasjon om aktuelle saker har prioritet,
og vi overfører bystyremøter direkte fra Lillesand.
Vi mottar stadig mail og henvendelser fra lag , foreninger og andre som ønsker fokus på arrangementer.
Så vil du ha nyheter og reportasjer fra ditt lokalmiljø? Lytt på Kveldsåpent og Halvtimen og tips oss om
aktuelle saker på solveig@radio-l.no Nyhetsansvarlig er Solveig Heldal