2018 Radioprogram for uke 7

Onsdag 14.Februar
Kl. 17.00 Go`ettermiddag
Kl. 17.30 Ettermiddagstoner
Kl. 18.00 Convoy ®
Kl. 19.00 Godt for øret
Kl. 20.00 Lokalnytt
Kl. 22.00 Slutt

Torsdag 15.Februar
Kl. 17.00 Go`ettermiddag
Kl. 17.30 Ettermiddagstoner
Kl. 18.00 Gamle hus i Lillesand program 5. Besøk hos Tulla Fjeldal og prat om
Harald Fjeldals butikk og bygg.
Kl. 18.30 Småplukk
Kl. 19.00 Forever Young
Kl. 20.00 Mimretimen
Kl. 21.00 Radiobingo
Kl. 22.15 Musikk og Rebuser
Kl. 23.00 Musikk mot midnatt
Kl. 24.00 Slutt

Fredag 16.Februar Formiddag
Kl. 10.00 Ønskebrønnen (Ny sendetid)
Kl. 11.30 ½ timen.
Kl. 12.00 Lokalnytt ®
Kl. 14.00 Slutt

Fredag 16.Februar Etterm/Kveld
Kl. 17.00 Go`helg
Kl. 17.30 Ettermiddagstoner
Kl. 18.00 ”Å edde æ hørår…” ®
Kl. 19.00 Fredagsmix
Kl. 19:30 Gamle hus i Lillesand program 4. Besøk på Hotel Norge, Beate Tøpfer
forteller®
Kl. 20:00 Timeless
Kl. 21.30 ½ timen
Kl. 22.00 Fredagskveld
Kl. 01.00 Slutt