Viktig Info

Programoversikt Radio L uke 47

Onsdag 21.nov
Kl.17.00 Go`ettermiddag
Kl.17.30 Ettermiddagstoner
Kl.18.00 Timeless®
Kl.19.30 Godt for øret
Kl.20.00 Lokalnytt
Kl.22.00Slutt

Torsdag 22.nov
Kl.17.00 Go`ettermiddag med Trond Erik
Kl.18.00 Fra arkivet : Iben`s kontrast
Kl.18.30 Kveldstoner
Kl.19.00 Med Glenn og Kris i arkivet®
Kl. 20.00 Mimretimen
Kl. 21.00 Radiobingo
Kl. 22.15 Musikk og rebuser
Kl.23.00 Musikk mot midnatt
Kl.24.00 Slutt

Fredag 23.nov Formiddag
Kl.10.00 Ønskebrønnen
Kl.11.30 ½ timen.
Kl.12.00 Lokalnytt®
Kl.14.00 Slutt

Fredag 23.nov Etterm
Kl.17.00 Go`helg
Kl.17.30 Ettermiddagstoner
Kl.18.00 ”Å edde æ hørår…”®
Kl.19.00 Fredagsmix (DANSEBAND)
Kl.20.00 Roots og Blues
Kl.21.00 Godt for øret
Kl.21.30 ½ timen®
Kl.22.00 Fredagskveld
Kl.01.00 Slutt